_________LLET PRODUÏDA I PASTEURITZADA A CAL GRIS___________________________________________________  

LA LLETERIA DE CAL GRIS 15.07125/B Núm. de Registre Sanitari RSIPAC 15.04561/CAT